Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

ψύχραιμος ατάραχος
γαλήνιος
φλεγματικός
εγκρατής
νηφάλιος
παράφορος
ασυγκράτητος
θυελλώδης
θυμώδης
ευέξαπτος
ψυχωμένος αντρειωμένος
γενναίος
σθεναρός
ατρόμητος
θαρραλέος
ακατάβλητος
μαχητικός
ηρωικός
δειλός
λιπόψυχος
φοβητσιάρης
άτολμος
αδύναμος
φυγόμαχος
ασθενικός
ώθηση προτροπή
παρακίνηση
ενθάρρυνση
επιτάχυνση
προώθηση
απομάκρυνση
αποκοπή
αναχαίτιση
ανακοπή
παρακώλυση
ωθώ σπρώχνω
απομακρύνω
απωθώ
παροτρύνω
παρακινώ
επισπεύδω
εξωθώ
παρωθώ
έλκω
ελκύω
προσελκύω
μαγνητίζω
ώριμος γινωμένος
μεστωμένος
ολοκληρωμένος
αναπτυγμένος
μυαλωμένος
σοβαρός
ανώριμος
άωρος
άγουρος
αγίνωτος
αμέστωτος
ώσμωση διαπίδυση
αλληλοδιείσδυση
αλληλοδιάχυση
επικοινωνία
ανταλλαγή
στεγανοποίηση
αποξένωση
αποστασιοποίηση
ωφέλεια όφελος
κέρδος
απολαβή
ζημία
απώλεια βλάβη
ωφέλιμος χρήσιμος
επωφελής
λυσιτελής
άχρηστος
αλυσιτελής
ωφελώ βοηθώ
ευεργετώ
προσφέρω
εξυπηρετώ
χρησιμεύω
βλάπτω
ζημιώνω
χάνω
στερούμαι
ωχρός χλωμός
αμυδρός
αχνός
θαμπός
αδύναμος
άτονος
σβησμένος
καταπτοημένος
ροδαλός
ζωηρός
ισχυρός
ακμαίος
υγιής
θαλερός

×