Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

υφίσταμαι βρίσκομαι
υπάρχω
υποφέρω
ανέχομαι
τραβάω
φαιδρός γελοίος
αστείος
ευτράπελος
ανεκδιήγητος
θλιμμένος
λυπημένος
τραγικός
σοβαρός
αξιοπρεπής
σεβαστός
κατηφής
κατσουφιασμένος
κακόκεφος
δύσθυμος
σπαρακτικός
δυσάρεστος
καταθλιπτικός
ευυπόληπτος
φαίνομαι διακρίνομαι
εμφανίζομαι
μοιάζω
καταδεικνύομαι
φανερώνομαι
ωςαπρόσωπο:θεωρείται
εικάζεται
δείχνει
εκλαμβάνεται
απουσιάζω
εξαφανίζομαι
χάνομαι
διαψεύδω
κρύβομαι
φαινομενικός επιφανειακός πραγματικός
φάλτσο λάθος
σφάλμα
γκάφα
αστοχία
αρμονία
ευστοχία
ορθήεπιλογή
ευφυήςκίνηση
φανερός ορατός
εμφανής
οφθαλμοφανής
σαφής προφανής
ξεκάθαρος
αόρατος
αφανής
κρυφός
φανερώνω εμφανίζω
παρουσιάζω
αποκαλύπτω
δείχνω
σημαίνω
δηλώνω
εξαφανίζω
κρύβω
αποκρύπτω
συγκαλύπτω
φαντασιόπληκτος φαντασιοκόπος
ευφάνταστος
τερατολόγος
ονειροπόλος
ρεμβώδης
προσγειωμένος
πραγματιστής
φιλαλήθης
αληθομανής
αφαντασίωτος
θετικός
ρεαλιστής
φαύλος διεφθαρμένος χρηστός
φείδομαι τσιγκουνεύομαι
λυπάμαι
υπολογίζω
προστατεύω
συντηρώ
δαπανώ
σκορπάω
ξοδεύω
περιφρονώ
αδιαφορώ

×