Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

χρήσιμος ωφέλιμος
επωφελής
λυσιτελής
ακατάλληλος
απρόσφορος
άχρηστος
χρηστός ηθικός
καλός
αγαθός
δίκαιος
σωστός
ενάρετος
έντιμος
ακέραιος
ανεπίληπτος
φαύλος
ανήθικος
κακός
ανέντιμος
διεφθαρμένος
χυδαίος βάναυσος
αγροίκος
άξεστος
αγενής
αχρείος
πρόστυχος
αβρός
ευγενικός
κόσμιος
σεμνός
ηθικός
χωρίζω τραβώ
βγάζω
αποσπώ
διακρίνω
αποχωρίζω
απομονώνω
απομακρύνω
ενώνω
ανακατεύω
συνδέω
συνάπτω
ταυτίζω
ενσωματώνω
συνθέτω
ψεγάδι ελάττωμα
μειονέκτημα
ατέλεια
έλλειψη
κουσούρι
σφάλμα
αδυναμία
πλεονέκτημα
προσόν
αρετή
χάρισμα
προτέρημα
ψεγάδι ατέλεια
ελάττωμα
μειονέκτημα
τρωτό
αδυναμία
προσόν
πλεονέκτημα
χάρισμα
προτέρημα
ψευδεπίγραφος νόθος
αναυθεντικός
ψευδώνυμος
σφετεριστής
εικονικός
πλαστός
ανύπαρκτος
πραγματικός
αυθεντικός
γνήσιος
ψευδής ψεύτικος
ανυπόστατος
αναληθής
ανακριβής
αβάσιμος
ανειλικρινής
κίβδηλος
πλασματικός
παραποιημένος
πλαστογραφημένος
τεχνητός
ανύπαρκτος
αληθινός
πραγματικός
αψευδής
ακριβής
γνήσιος
αυθεντικός
ψευδής πλαστός
ψεύτικος
ανειλικρινής
αληθινός
ειλικρινής
ψυχοφθόρος ψυχικάεξαντλητικός
εξουθενωτικός
αγχογόνος
εκνευριστικός
δυσάρεστος
εξαχρειωτικός
ψυχωφελής
ψυχοσωτήριος
ηθικοπλαστικός

×