Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

υποβάλλω καταθέτω
παρουσιάζω
επιβάλλω
αποσύρω
ανακαλώ
αποκρύπτω
υποβιβάζω μειώνω
υποτιμώ
εξευτελίζω
προσβάλλω
ταπεινώνω
προβιβάζω
προάγω
ανυψώνω
αναβαθμίζω
σέβομαι
τιμώ
εγκωμιάζω
υπογραμμίζω επισημαίνω
τονίζω
εξαίρω
παραβλέπω
υποδαυλίζω υποκινώέμμεσα
αναμοχλεύω
υποθάλπω
υποκαίω
ξεσηκώνω
υποδεέστερος κατώτερος
ευτελής
ανώτερος
υπέρτερος
υποθάλπω συντηρώ
τρέφω
σιτίζω
φιλοξενώ
στεγάζω
κρύβω
προστατεύω
καλύπτω
προφυλάσσω
υποστηρίζω
υποκινώ
υποδαυλίζω
αναμοχλεύω
προδίδω
παραδίδω
αποτρέπω
αντιτίθεμαι
κατακρίνω
εξαλείφω
ξεριζώνω
αποδυναμώνω
υπόθεση εικασία
πιθανολογία
θεωρία
θέμα
ζήτημα
κατάσταση
εργασία
ασχολία
βεβαιότητα
πραγματικότητα
υποκειμενικός προσωπικός αντικειμενικός
υπολείπομαι εναπομένω
υστερώ
μειονεκτώ
συμπληρώνομαι
περισσεύω
υπερβαίνω
υπερέχω
υπολογίζω λογαριάζω
βασίζομαι
κατατάσσω
προβλέπω
πιθανολογώ
εικάζω
απορρίπτω
υποτιμώ
περιφρονώ
διαγράφω
σβήνω

×