Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

χαοτικός αβυσσαλέος
χαώδης
τεράστιος
ακάλυπτος
μικρός
περιορισμένος
αρμονικός
συγκροτημένος
τακτοποιημένος
οργανωμένος
χαριστικός μεροληπτικός
ευνοιοκρατικός
προνομιακός
ευνοϊκός
δίκαιος
αμερόληπτος
αντικειμενικός
ισότιμος
δημοκρατικός
χειραγώγηση καθοδήγηση ελευθερία
χειραγωγώ ελέγχω
εξουσιάζω
επιβάλλομαι
νουθετώ
κατευθύνω
προσανατολίζω
χειραφετώ
απελευθερώνω
παραπλανώ
εκτρέπω
παραμελώ
εγκαταλείπω
χειραφέτηση εξάρτηση
απελευθέρωση
αυτοτέλεια
αυτονομία
αυθυπαρξία
ανεξαρτησία
αυτοδιάθεση
απεξάρτηση
χειροπιαστός ολοφάνερος
εμφανής
φανταστικός
αφηρημένος
χιμαιρικός φανταστικός
πλασματικός
νοητός
ψεύτικος
ανύπαρκτος
απραγματοποίητος
εξωπραγματικός
πραγματικός
αληθιονός
υπαρκτός
ρεαλιστικός
εφικτός
πραγματοποιήσιμος
χορηγώ δίνω
παρέχω
προσφέρω
δωρίζω
χαρίζω
εκδίδω
προμηθεύω
διαθέτω
εξασφαλίζω
τροφοδοτώ
απονέμω
καταβάλλω
παίρνω
αφαιρώ
αρπάζω
επιβαρύνω
ανακαλώ
στερώ
κρατώ
χρέος οφειλή
χρέωση
καθήκον
υποχρέωση
υπηρεσία
έργο
δικαίωμα
απαίτηση
πίστωση
ενεργητικό
χρήσιμος ωφέλιμος
πρόσφορος
επωφελής
λυσιτελής
αναγκαίος
άχρηστος
ανώφελος
ατελέσφορος
μάταιος
περιττός

×