Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

ύπαρξη υπόσταση
οντότητα
παρουσία
ανυπαρξία
απουσία
έλλειψη
υπερασπίζω συνηγορώ
προασπίζω
αμύνομαι
προστατεύω
υποστηρίζω
υπερμαχώ
επιτίθεμαι
εγκαταλείπω
κατηγορώ
υπερβαίνω περνώ
υπερπηδώ
παρακάμπτω
προχωρώ
παραβιάζω
προσκρούω
σκοντάφτω
υστερώ
μειονεκτώ
υπολείπομαι
καθυστερώ
υπερβάλλω μεγαλοποιώ
δραματοποιώ
τραγικοποιώ
παραμορφώνω
ακριβολογώ
κυριολεκτώ
υπερισχύω επικρατώ
υπερτερώ
υπερνικώ
επιβάλλομαι
υπολείπομαι
ηττώμαι
υπεροπτικός αλαζονικός
υπερφίαλος
ταπεινός
σώφρονος
υπεροχή ανωτερότητα
υπερτέρηση
πλεονέκτημα
ηγεμονία
κυριαρχία
κατωτερότητα
μειονεκτικότητα
μειονέκτημα
υστέρηση
αδυναμία
ατέλεια
ανεπάρκεια
υπεύθυνος υπόλογος
υπαίτιος
ένοχος
ευθυνόμενος
ανεύθυνος
ασύδοτος
αθώος
ανυπόλογος
υποβαθμίζω υποβιβάζω
ευτελίζω
μειώνω
αλλοιώνω
φθείρω
αναβαθμίζω
τονίζω
υπόβαθρο υποστήριγμα
θεμέλιο
υποδομή
βάση
θεμελίωση
κορυφή
υπερδομή
αποτέλεσμα

×