Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

υποστηρίζω τεκμηριώνω
διατυπώνω
βοηθώ
ενισχύω
υποθέτω
αμφισβητώ
αντιτίθεμαι
υποστήριξη ενίσχυση
βοήθεια
συνδρομή
αρωγή
συμπαράσταση
υπονόμευση
κλονισμός
υποφέρω υπομένω
υφίσταμαι
ανέχομαι
αντέχω
απολαμβάνω
ευχαριστιέμαι
υποχρεώνω αναγκάζω
ζορίζω
δεσμεύω
επιτάσσω
υπαγορεύω
ζητώ
παρακαλώ
ικετεύω
προτείνω
απογοητεύω
προσβάλλω
υποχρέωση καθήκον
χρέος
οφειλή
δέσμευση
προαίρεση
δικαίωμα
αξίωση
ελευθερία
υποχρεωτικός αναγκαστικός προαιρετικός
υποχωρητικός ενδοτικός
συμβιβαστικός
ανένδοτος
ασυμβίβαστος
υστεροβουλία ιδιοτέλεια ανυστεροβουλία
ανιδιοτέλεια
υστερόβουλος ιδιοτελής ανυστερόβουλος
ανιδιοτελής
ύφεση εξασθένηση
υποχώρηση
αποφόρτιση
εκτόνωση
συρρίκνωση
έξαρση
ένταση
αύξηση
ενδυνάμωση
τόνωση
όξυνση

×