Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

αναθεωρώ ξανακοιτάζω
επανεξετάζω
ελέγχω
αλλάζω
μεταβάλλω
τροποποιώ
διατηρώ
κρατάωκάτιάθικτο
αναιρώ αρνούμαι
ακυρώνω
αθετώ
παραβιάζω
υπαναχωρώ
επιβεβαιώνω
θεμελιώνω
αναλώνω ξοδεύω
δαπανώ
διαθέτω
προσφέρω
αφιερώνω
εξαντλώ
κρατώ
συντηρώ
φυλάω
εξοικονομώ
φείδομαι
υπολογίζω
αναμφισβήτητος αναντίρρητος
αναμφίβολος
αναμφίλεκτος
αδιαμφισβήτητος
αμφισβητούμενος
αμφισβητήσιμος
αμφιλεγόμενος
αναντίρρητος αναμφισβήτητος
αδιαφιλονίκητος
αναντίλεκτος
αναμφίβολος
αμφισβητούμενος
αμφιλεγόμενος
αμφίβολος
αναπληρώνω αντικαθιστώ
υποκαθιστώ
καλύπτω
συμπληρώνω
βοηθώ
διατηρώ
κρατάω
χάνω
αναπόληση νοσταλγία
αναθύμηση
ονειροπόληση
ανάμνηση
αναπόσπαστος αχώριστος
φυσικός
εγγενής
δομικός
θεμελιώδης
αξεκόλλητος
αποσπάσιμος
διαχωρίσιμος
επίκτητος
τεχνητός
πρόσθετος
συμπληρωματικός
απαλλοτριώσιμος
συνδεδεμένος
αναπόφευκτος αναπόδραστος
μοιραίος
αναγκαίος
αναγκαστικός
υποχρεωτικός
αποτρέψιμος
αναστρέψιμος
αβέβαιος
προαιρετικός
ανάπτυξη εξάπλωση
επέκταση
αύξηση
ξετύλιγμα
ξεδίπλωμα
σύμπτυξη
συμπύκνωση
ελάττωμα
μαρασμός

×