Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

αδιαπραγμάτευτος αμελέτητος
ανεξέταστος
ανερεύνητος
ασυζήτητος
διαπραγματεύσιμος
διαπραγματευμένος
συζητήσιμος
αδιευκρίνιστος μπερδεμένος
αδιασάφητος
περίπλοκος
αδιαφώτιστος
συγκεχυμένος
διευκρινισμένος
αποσαφηνισμένος
ξεκάθαρος
σαφής
διαυγής
άδοξος άσημος
αφανής
παραγνωρισμένος
ένδοξος
δοξασμένος
επιφανής
διάσημος
φημισμένος
αδράνεια αποτελμάτωση
απραξία
ακινησία
στασιμότητα
νωθρότητα
οκνηρία
νωχέλεια
τεμπελιά
δραστηριότητα
δράση
ενεργητικότητα
ζωτικότητα
πράξη εργατικότητα
αδρός έντονος
χτυπητός
ευδιάκριτος
άφθονος
μπολικός
επαρκής
πλούσιος
μεστός
χυμώδης
λεπτός
μαλακός
διακριτικός
αναλυτικός
εξαντλητικός
πλήρης
ραδινός
καχεκτικός
αεργος αργός
τεμπέλης
οκνηρός
νωθρός
φυγόπονος
ράθυμος
εργατικός
εργαζόμενος
φίλεργος
φιλόπονος
αθεμελίωτος αβάσιμος
επισφαλής
αστήριχτος
θεμελιωμένος
βάσιμος
αθέμιτος παράνομος
έκνομος
άνομος
ανήθικος
θεμιτός
δίκαιος
νόμιμος
ηθικός
αθυρόστομος αμετροεπής
φλύαρος
αυθάδης
ιταμός
εγκρατής
λιγόλογος
λακωνικός
αιδημοσύνη ντροπαλότητα
ντροπαλοσύνη
συστολή
ηθικήαυτοσυγκράτηση
αδιαντροπιά
ξετσιπωσιά
ξεδιαντροπιά
χυδαιότητα
προστυχιά

×