Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

ανεξέλεγκτος ανεξακρίβωτος
ανέλεγκτος
ανεπιβεβαίωτος
εξακριβωμένος
ελεγμένος
βέβαιος
ανεπανόρθωτος αθεράπευτος
αγιάτρευτος
επανορθώσιμος
ιάσιμος
ανεπάρκεια έλλειψη
ανικανότητα
αδυναμία
αναξιότητα
επάρκεια
ικανότητα
πληρότητα
αρτιότητα
αξιοσύνη
ανεπαρκής ελλιπής
λιγοστός
μικρός
περιορισμένος
πενιχρός
αναποτελεσματικός
αρκετός
επαρκής
ικανοποιητικός
άφθονος
περίσσιος
πλούσιος
ικανός
ανεπίδεκτος ανίκανος
απρόσφορος
ασυζήτητος
(επι)δεκτικός
ικανός
συζητήσιμος
ανέχομαι υπομένω
υφίσταμαι
αντέχω
υποφέρω
επιτρέπω
δικαιολογώ
παραβλέπω
δυσανασχετώ
αγανακτώ
εξανίσταμαι
διαμαρτύρομαι
αποδοκιμάζω
ανήκεστος αθεράπευτος
ανίατος
ανεπανόρθωτος
καταστρεπτικός
ιάσιμος
θεραπεύσιμος
επανορθώσιμος
ανθρωπιστικός ουμανιστικός
φιλανθρωπικός
αντιανθρωπιστικός
αποκτηνωτικός
εκβαρβαριστικός
ανία πλήξη
θλίψη
αθυμία
κατήφεια
βαρυθυμία
στενοχώρια
ευθυμία
διασκέδαση
ανιδιοτελής αφιλοκερδής
αφιλοχρήματος
ανυστερόβουλος
ιδιοτελής
φιλοκερδής

×