Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

αίσιος ευνοϊκός
ευοίωνος
αισιόδοξος
ελπιδοφόρος
ευμενής
θετικός
ευχάριστος
επιτυχής
φωτεινός
λαμπρός
δυσοίωνος
απαισιόδοξος
απελπιστικός
αποθαρρυντικός
αιτία αίτιο
αφορμή
λόγος
πρόφαση
κίνητρο
συνέπεια
αποτέλεσμα
αίτιο αιτία
αφορμή
λόγος
πρόφαση
πρόσχημα
αιτιολογία
συνέπεια
αιτιολόγηση δικαιολόγηση
τεκμηρίωση
δικαιολογία
εξήγηση
αιτιώδης αιτιακός
αιτιολογικός
αναίτιος
αιχμή ακίδα
μύτη
κορυφή
υπαινιγμός
εφεδρεία
συμπλήρωμα
ύφεση
χαλάρωση
ελάττωση
αραίωση
εξασθένηση
εξάντληση
αιώνιος παντοτινός
αθάνατος
διηνεκής
αίδιος
διαρκής
μακρόβιος
εφήμερος
πρόσκαιρος
παροδικός
βραχύβιος
φθαρτός
ακατάλληλος αταίριαστος
ανάρμοστος
ανίκανος
άσχετος
ασύμβατος
άστοχος
κατάλληλος
ταιριαστός
ευνοϊκός
προτεινόμενος
απαραίτητος
ακριβής
ακατάπαυ(σ)τος αδιάκοπος
ασταμάτητος
ακατάσχετος
διαρκής ατέλειωτος
συνεχής
ασυνεχής
ακλόνητος σταθερός
αδιάσειστος
ατράνταχτος
ακράδαντος
αμετακίνητος
ασάλευτος
άσειστος
στερεός
απαρασάλευτος
κλονιζόμενος
ασταθής
ευκολόσειστος

×