Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

ακμάζω ευημερώ
αναπτύσσομαι
παρακμάζω
ακόρεστος άπληστος
λαίμαργος
αδηφάγος
κορεσμένος
εγκρατής
ολιγαρκής
συντηρητικός
ακούσιος αθέλητος
αυτόματος
άθελος
εκούσιος
θελημένος
ακράδαντος ακλόνητος
αδιάσειστος
ατράνταχτος
σταθερός
ασταθής
αμφίβολος
αβέβαιος
εύσειστος
ακυρώνω καταργώ
καταλύω
αναιρώ
ανακαλώ
ματαιώνω
μηδενίζω
αποδυναμώνω
θεσπίζω
εφαρμόζω
επικυρώνω
επιβεβαιώνω
διατηρώ
δυναμώνω
τηρώ
αλάνθαστος αλάθευτος
αλάθητος
σωστός
ακριβής
λανθασμένος
εσφαλμένος
σφαλερός
αλλαγή μετατροπή
αλλοίωση
διαφοροποίηση
μεταλλαγή
μετάπλαση
μεταποίηση
τροποποίηση
μετασχηματισμός
στασιμότητα
σταθερότητα
αλλοίωση μεταβολή
μετατροπή
τροποποίηση
νόθευση
παραποίηση
παραχάραξη
αλλοτρίωση αποξένωση
απώλεια
αποστέρηση
εκποίηση
αυθεντικότητα
κυριαρχία
κυριότητα
αλόγιστος παράλογος
ασυλλόγιστος
απερίσκεπτος
αστόχαστος
λογικός
συνετός
μετρημένος
γνωστικός

×