Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

αμφισβήτηση αντιλογία
αντίρρηση
φιλονικία
ένσταση
εναντιολογία
αναγνώριση
αποδοχή
παραδοχή
υιοθέτηση
αμφισβητώ διαφωνώ
αμφιβάλλω
αντιτίθεμαι
διχογνωμώ
(δια)φιλονικώ
αναγνωρίζω
συμφωνώ
δέχομαι
αποδέχομαι
παραδέχομαι
αναβαθμίζω ανεβάζω
ενισχύω
προβιβάζω
ισχυροποιώ
προάγω
βελτιώνω
προωθώ
διευρύνω
εμπλουτίζω
υποβαθμίζω
υποβιβάζω
αποδυναμώνω
απαξιώνω
περιορίζω
επιδεινώνω
αναβιώνω ξαναζωντανεύω
επαναφέρω
επανέρχομαι
ανακαλούμαι
λησμονώ
ξεχνώ
φθίνω
αναγκαίος αναγκαστικός
αναπόφευκτος
υποχρεωτικός
απαραίτητος
απαιτούμενος
προαιρετικός
αναγνωρίζω αποδέχομαι
παραδέχομαι
ομολογώ
δέχομαι
συμφωνώ
εκτιμώ
επικροτώ
αμφισβητώ
αρνούμαι
αποποιούμαι
αποστέργω
αναγνώριση αποδοχή
επιβεβαίωση
ομολογία
αμφισβήτηση
αποποίηση
άρνηση
απόκρουση
απόρριψη
αναδίφηση έρευνα
ανίχνευση
διερεύνηση
εξερεύνηση
εξέταση
μελέτη
αδιαφορία
εγκατάλειψη
αναζωογονώ τονώνω
φρεσκάρω
αναθερμαίνω
ανανεώνω
ενισχύω
ξαναφουντώνω
εξαντλώ
εξουθενώνω
κουράζω
αποδυναμώνω
υπονομεύω
αναθαρρώ ξεθαρρεύω
εμψυχώνομαι
τονώνομαι
αποθαρρύνομαι
απογοητεύομαι
απελπίζομαι
καταρρέω

×