Συνώνυμα - Αντώνυμα
(Βρέθηκαν: 930 Αποτελέσματα)

Λέξη

Συνώνυμα

Αντώνυμα

αναστέλλω αναβάλλω
μεταθέτω
χρονοτριβώ
εμποδίζω
ανασυγκροτώ ξαναφτιάχνω
ανασυντάσσω
ανασυνδέω
αναδομώ
ανασχηματίζω
διαλύω
χαλάω
απορρυθμίζω
αποδιοργανώνω
καταστρέφω
αποσυνθέτω
ανασύσταση ανασυγκρότηση
επανίδρυση
επαναλειτουργία
αναβίωση
διάλυση
κλείσιμο
κατάλυση
ανατρέπω καταρρίπτω
αναιρώ
ανασκευάζω
καταργώ
υποστηρίζω
εδραιώνω
αναφέρω μνημονεύω
δηλώνω
εξετάζω
ανακοινώνω
γνωστοποιώ
αποσιωπώ
παρασιωπώ
αποκρύπτω
παραλείπω
αναφορά μνεία
συσχέτιση
σύνδεση
έκθεση
αποσιώπηση
παρασιώπηση
αναχρονιστικός απαρχαιωμένος
οπισθοδρομικός
ξεπερασμένος
σύγχρονος
μοντέρνος
ανεμπόδιστος απρόσκοπτος
ελεύθερος
απεριόριστος
ανενόχλητος
απερίσπαστος
εμποδισμένος
κωλυόμενος
περιορισμένος
ελεγχόμενος
δύσκολος
ανένδοτος ανυποχώρητος
αμετακίνητος
αδιάλλακτος
αμετάπειστος
άκαμπτος
ενδοτικός
υποχωρητικός
συζητήσιμος
διαλλακτικός
επιεικής
συμβιβαστικός
ήπιος
μετριοπαθής
ανεξακρίβωτος ανεπιβεβαίωτος
αναπόδεικτος
αβεβαίωτος
εξακριβωμένος
διακριβωμένος
βεβαιωμένος

×