Η ψηφιακή έκδοση των εγχειριδίων της σειράς «Αρχαιογνωσία-Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση» αποτελεί έναν σημαντικό πόρο για την εκπαίδευση στα αρχαία ελληνικά. Τα εγχειρίδια, υπό τη συντονιστική επίβλεψη του Δ.Ν. Μαρωνίτη και με την αιγίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Τα εγχειρίδια αυτά αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών της σχολικής αρχαιογνωσίας και προτείνουν ταυτόχρονα την ανανέωση και εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, τόσο ως προς την ύλη όσο και τη μέθοδο διδασκαλίας και τη χρήση τους στην τάξη. Αυτή η πρωτοβουλία συμβάλλει σημαντικά στην προάσπιση και προώθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο σχολείο και απευθύνεται σε μαθητές, δασκάλους και ερευνητές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: Αρχαιογνωσία-Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση