Η ψηφιακή συλλογή του Αρχείου Καβάφη προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσετε το έργο και τη ζωή του διάσημου Έλληνα ποιητή, Κ. Π. Καβάφη.

Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα ποιημάτων, έντυπες εκδόσεις, πεζά κείμενα, άρθρα, μελέτες, και σημειώσεις του ποιητή, καθώς και πλούσια αλληλογραφία, κείμενα και φωτογραφίες από την προσωπική του συλλογή. Το αρχείο Καβάφη περιήλθε στη διαχείριση του Ιδρύματος Ωνάση στα τέλη του 2012. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες και δράσεις του Αρχείου Καβάφη.

 1. «Leaving Therapia»
 2. «Η Είδησις της Εφημερίδος»
 3. «Θάταν το Οινόπνευμα»
 4. «Κ' επί πάσιν ο Κυναίγειρος»
 5. «Στην Προκυμαία»
 6. «Αντίοχος Κυζικηνός»
 7. «Αθανάσιος»
 8. «Ο Επίσκοπος Πηγάσιος»
 9. «Μετά το Κολύμβημα»
 10. «Γένεσις Ποιήματος»
 11. «Πτολεμαίος Ευεργέτης (ή "Κακεργέτης")»
 12. «Η Δυναστεία»
 13. «Της ανεκδότου Ιστορίας»
 14. «Η Διάσωσις του Ιουλιανού»
 15. «Η Φωτογραφία»
 16. «Οι Άγιοι Επτά Παίδες»
 17. «Ο Πατριάρχης»
 18. «Στα Φώτα»
 19. «Τύψις»
 20. «Σαμίου Επιτάφιον»
 21. «Hunc Deorum Templis»
 22. «Ο Αυτοκράτωρ Κόνων»
 23. «Έγκλημα»
 24. «Του Έκτου ή του Εβδόμου Αιώνος»
 25. «Τιγρανόκερτα»
 26. «Εγκατάλειψις»
 27. «Μηδέν περί Λακεδαιμονίων»
 28. «Η Ζηνοβία»
 29. «Αγέλαος»
 30. «Το Νιχώρι»
 31. «Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον»
 32. «Πελασγική Εικών»
 33. «Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου», «Η Κηδεία του Σαρπηδόνος», «Έμπορος Αλεξανδρεύς»
 34. "Πριάμου Νυκτοπορία"
 35. «Εν τω Κοιμητηρίω»
 36. «Ο Θάνατος του Αυτοκράτορος Τακίτου»
 37. «Χαλδαϊκή Εικών», «Ινδική Εικών», «Το Μετέπειτα»
 38. «Σύγχυσις», «Η Πόλις»
 39. «Τείχη», «Τα Παράθυρα»
 40. «Ανθοδέσμαι»
 41. «Κεριά»
 42. «Κρυμμένα»
 43. «Έρωτος Άκουσμα»
 44. «Τρόμος»
 45. «Το Πιόνι»
 46. «Ο Θεόδοτος»
 47. «Επάνοδος από την Ελλάδα»
 48. «Συντροφιά από Τέσσαρες»
 49. «Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ»
 50. «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»
 51. «Τα Παράθυρα»
 52. «Ένας Γέρος»
 53. «Τείχη»
 54. «Κεριά»
 55. «Στον ίδιο χώρο»
 56. «Μάρτιαι Ειδοί»
 57. «Ο Ιωάννης Καντακουζηνός Υπερισχύει»
 58. «Στα 200 π.Χ.»
 59. Ποίημα χωρίς τίτλο
 60. «Μέρες του 1896»
 61. «Ρωτούσε για την ποιότητα–»
 62. «Αν μ' Ηγάπας», «Προς τας Κυρίας», «Ο Βεϊζαδές προς την Ερωμένην του», «Οίαπερ Φύλλων Γενεή»
 63. «Ένας εργάτης σιδεράδικου, 22 ετών»
 64. «Φωνές»
 65. «Θερμοπύλαι»
 66. «Περιμένωντας τους Βαρβάρους»
 67. «Όταν ο Φύλαξ είδε το Φως»
 68. «Μονοτονία»
 69. «Ούτος Εκείνος»
 70. «Τιμόλαος ο Συρακούσιος»
 71. «Διακοπή», «Qui fece…..il gran rifiuto»
 72. «Η Υποψία»
 73. «Επιτάφιον», «Απουσία»
 74. «Αρχαίαι Ημέραι»
 75. «Κεριά»
 76. «Λοεγκρίν»
 77. «Πριάμου Νυκτοπορία»
 78. «Το Καλαμάρι»
 79. «Η Ναυμαχία», «Η Δόξα των Πτολεμαίων»
 80. «Ο Βασιλεύς Δημήτριος»
 81. «Το Πιόνι»
 82. «Ένας Γέρος»
 83. «Ποσειδωνιάται»
 84. «Η Επέμβασις των Θεών»
 85. «Πρόσθεσις», «Απουσία»
 86. «Ο Οιδίπους», «Αιωνιότης»
 87. «Στο Σπίτι της Ψυχής»
 88. Ποίημα χωρίς τίτλο
 89. «Τεχνητά Άνθη»
 90. «Όποιος απέτυχε»
 91. «Δυνάμωσις»
 92. «Ο Βασιλεύς Κλαύδιος», «Ένας θεός των / Εις εξ αυτών»
 93. «Στρατηγού θάνατος»
 94. «Απ' το Συρτάρι»
 95. «Ο Δεμένος Ώμος»
 96. «Μισή Ώρα»
 97. «Ίμενος»
 98. «Αγάπησέ την πιότερο»
 99. «Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των»
 100. «Έτσι»
 101. «Το Κλεισμένο Αμάξι»
 102. «Στο θέατρο»
 103. «Σταις Σκάλαις»
 104. «Ο Γεννάρης του 1904»
 105. «Ο Δεκέμβρης του 1903»
 106. «Ο Σεπτέμβρης του 1903»
 107. «Νομίσματα»
 108. «Συμεών»
 109. «Μεγάλη εορτή στου Σωσιβίου»
 110. «Σπίτι με Κήπον»
 111. «Φυγάδες»
 112. «Πτολεμαίου Καίσαρος»
 113. «Το Τέλος του Αντωνίου»
 114. «Οι Ταραντίνοι διασκεδάζουν»
 115. «Επίγραμμα εις τον Ανακρέοντα», «Αμνημοσύνη», «Σαλώμη»
 116. «Θεόφιλος Παλαιολόγος»
 117. «Πάρθεν»
 118. «"Τα δ' άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι"»
 119. «Ο Ιουλιανός εν τοις Μυστηρίοις»
 120. «Λήθη», «Γνωρίσματα»
 121. «27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.»
 122. «Οι Εχθροί»
 123. «Η Υποψία»
 124. «Η Επέμβασις των Θεών»
 125. Σχεδίασμα ποιήματος
 126. Σχεδίασμα ποιήματος
 127. Σχεδίασμα ποιήματος
 128. Σχεδίασμα ποιήματος
 129. Σχεδίασμα ποιήματος
 130. Σχεδίασμα ποιήματος
 131. «Οράματα»
 132. Σημειώσεις του Καβάφη
 133. «Περί τα των ξυστών άλση»
 134. Σημειώσεις του Καβάφη για το ποίημα «Η Πόλις»
 135. Ποίημα χωρίς τίτλο
 136. «Ο Δαρείος»
 137. «Ένας Θεός των»
 138. «Φωναίς»
 139. «Η Σατραπεία»
 140. «Ειδοί Μαρτίου»
 141. «Ιθάκη»
 142. "No 1 More happy thou"
 143. «Του Μαγαζιού»
 144. «Πέρασμα»
 145. «Τα Επικίνδυνα»
 146. «Η Δυσαρέσκεια του Σελευκίδου»
 147. «Η Μάχη της Μαγνησίας»
 148. «Προς την Πτώσι»
 149. «Αριστόβουλος»
 150. «Λάνη Τάφος»
 151. «Εν τω Μηνί Αθύρ»
 152. «Ιασή Τάφος»
 153. «Επήγα»
 154. «Μια Νύχτα»
 155. «Πολυέλαιος»
 156. «Μέρες του 1903»
 157. «Επέστρεφε»
 158. «Μισομεθυσμένος»
 159. «Μακρυά»
 160. «Εν Εσπέρα-Αλεξανδρινόν»
 161. «Μέρες του 1900»
 162. «Ιούσεφ Χουσέιν Σελίμ»
 163. «Γκρίζα»
 164. «Νόησις»
 165. «Ηδονή»
 166. «Η Αρχή των»
 167. «Εν Μεγάλη Ελληνική Αποικία, 200 π.Χ.»
 168. «Είπε πώς έπεσε και χτύπησε…»
 169. «Δημητρίου Σωτήρος»
 170. «Εν Πορεία προς την Σινώπην»
 171. «Τρώες»
 172. «Κεριά»
 173. «Βυζαντινός φιλόσοφος…»
 174. «Το Διπλανό Τραπέζι»
 175. «Αριστόβουλος»
 176. «Κάτω απ' το Σπίτι»
 177. «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»
 178. «Ο Βασιλεύς Δημήτριος»
 179. «Διακοπή»
 180. «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας»
 181. «Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς»
 182. «Δώδεκα και μισή»
 183. «Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια»
 184. «Σχεδόν ανέστιος κατήντησα και πένης»
 185. «Θυμήσου, σώμα.....»
 186. «Άγε ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων»
 187. «Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.»
 188. «Ο Ήλιος του Απογεύματος»
 189. «Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν»
 190. «Να Μείνει»
 191. «Εικών εικοσιτριετούς νέου…»
 192. «Εν Σπάρτη»
 193. Σημειώσεις του Καβάφη
 194. «Τελειωμένα»
 195. Ποιητική συλλογή
 196. Ποιητική συλλογή
 197. «Τα Παράθυρα»

Πηγή:https://www.onassis.org/el/initiatives/cavafy-archive (Ίδρυμα Ωνάση)