Βασικοί σκοποί:

Να γνωρίσουν οι μαθητές χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της Νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής και να επιλέξουν εκείνους που θεωρούν ότι εκφράζουν τις δικές τους αναζητήσεις, σκέψεις και προβληματισμούς ώστε να ασχοληθούν με το παραγόμενο έργο τους.

 • Να διερευνήσουν και να προσεγγίσουν το κοινωνικοπολιτικό, ιστορικό πλαίσιο της περιόδου που ανήκει ο λογοτέχνης της επιλογής τους και να το συσχετίσουν με τη συγγραφική του φυσιογνωμία.
 • Να ανακαλύψουν την αισθητική ποιότητα της λογοτεχνικής έκφρασης και να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με το λογοτεχνικό έργο της επιλογής τους για να προχωρήσουν σε πολυεπίπεδη ανάλυσή του.
 • Να ευαισθητοποιηθούν και να καλλιεργήσουν μια ουσιαστική, βιωματική συμμετοχή στη λογοτεχνική έκφραση.
 • Να αναζητήσουν το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της λογοτεχνικής σκέψης και να την αποδώσουν με το δικό τους αισθητικό κριτήριο για να την εντάξουν στις προσωπικές τους μουσικές κατευθύνσεις.
 • Να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Εκπαίδευσης (ΤΠΕ) για να εμπλουτίσουν τις ερευνητικές τους αναζητήσεις.

Ερευνητικά θέματα:

 • Βιογραφικές πληροφορίες, εργογραφία, αρθρογραφία, πηγές, εικόνες, που αναδεικνύουν την προσωπικότητα του επιλεγόμενου λογοτέχνη.
 • Ένταξη του κειμένου στην ευρύτερη οικονομική, κοινωνική, πολιτική, ιστορική πραγματικότητα της εποχής του και συσχετισμός με τις σύγχρονες αντιλήψεις.
 • Εξέταση της διαχρονικής ακτινοβολίας των προβληματισμών του λογοτέχνη και διερεύνηση της απήχησής του σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Αναζήτηση ηχητικών αποδόσεων του έργου του και οπτικοποιημένων αναπαραστάσεων του λόγου του.
 • Μουσική επένδυση του επιλεγόμενου λογοτεχνικού έργου ώστε να αποδίδει την αισθητική και συναισθηματική ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής έκφρασης.
 • Έρευνα για συσχετισμό των ιδεών του επιλεγόμενου λογοτέχνη με εκπροσώπους της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής.

Σύντομη Περιγραφή

Η ερευνητική εργασία των μαθητών «Η μελωδία της λογοτεχνίας», επιδιώκει να ενθαρρύνει τους μαθητές να στραφούν στην ανακαλυπτική μορφή μάθησης και να αξιοποιήσουν τις μεταγνωστικές ικανότητές τους. Έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν προγενέστερες γνώσεις τους και να οδηγηθούν μέσα από την ενεργό συμμετοχική τους δράση στην κατάκτηση νέων δεδομένων και πληροφοριών.

Επιχειρείται η διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας καθώς συνδυάζεται με το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, της Έκθεσης-Έκφρασης (είδη γραπτού, προφορικού λόγου), της Τέχνης και της Τεχνολογίας. Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν με ομαδοσυνεργατική μέθοδο και να εμπλουτίσουν τη γνωστική διαδικασία με χρήση πηγών, εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας και κριτικής επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Διευκολύνεται η αυτενέργειά τους και προσεγγίζουν τη λογοτεχνική παραγωγή μέσα από την καλλιέργεια της αισθητικής απόλαυσης της ιδιότυπης λογοτεχνικής έκφρασης.

Επιδιώκεται η βιωματική και πολύπλευρη επικοινωνία με το λογοτεχνικό έργο που απηχεί και δικές τους αναζητήσεις.

Ευαισθητοποιούνται σε προβληματισμούς που εγείρονται μέσα από την ουσιαστική επικοινωνία με το κείμενο και αναζητούν την ιδιαίτερη μελωδική έκφρασή του. Μπορούν να ανακαλύψουν μελοποιημένες εκδοχές ποιημάτων ακόμη και πεζών αποσπασμάτων και να επιλέξουν στη συνέχεια οι ίδιοι τη μελωδία που θεωρούν ότι θα απέδιδε με χαρακτηριστικό τρόπο το ξεχωριστό ηχόχρωμα της σκέψης του λογοτέχνη.

Γνωρίζουν με πληρότητα τον συγγραφέα ή ποιητή που επέλεξαν και ασχολούνται με την προσωπικότητά του και την εποχή του για να είναι σε θέση να συναισθανθούν την ιδιότυπη ατμόσφαιρα των σκέψεών του.

Οι ομάδες των μαθητών μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους πολυμεσικές παρουσιάσεις που θα αποδίδουν συνολικά τις εικόνες και τις εντυπώσεις τους από το λογοτεχνικό κείμενο που διερεύνησαν και θα είναι εμπλουτισμένες με τους μουσικούς ήχους που εκφράζουν την απήχηση που είχε στη δική τους ερμηνευτική και αισθητική προσέγγιση.

Προβολή Καρυωτάκης Κώστας

Η αντίδραση της ποιήτριας Μαρίας Πολυδούρη

Επιμέλεια: Τσαχτσαρλή Κατερίνα - Φιλόλογος