Να αναγνωρίσετε τις μετοχές και να τις αναλύσετε σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις.

  1. Sertorius omnibus persuasit cervam, instinctam numine Dianae, conloqui secum et docere, quae utilia factu essent.
  2. Postridie eius diei Sertorius, admissis amicis in cubiculum suum, dixit eis visum in somno sibi esse cervam, quae perisset, ad se reverti.
  3. Cum cerva, emissa a servo, in cubiculum Sertorii introrupisset, admiratio magna orta est.

Να αναγνωριστούν οι Υποθετικοί λόγοι και να τους τρέψετε στα άλλα είδη.

  • Si quid durius ei videbātur, praedicabat