Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ωχρός

Συνώνυμα

χλωμός
αμυδρός
αχνός
θαμπός
αδύναμος
άτονος
σβησμένος
καταπτοημένος

Αντώνυμα

ροδαλός
ζωηρός
ισχυρός
ακμαίος
υγιής
θαλερός

×