Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ωφελώ

Συνώνυμα

βοηθώ
ευεργετώ
προσφέρω
εξυπηρετώ
χρησιμεύω

Αντώνυμα

βλάπτω
ζημιώνω
χάνω
στερούμαι

×