Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ώσμωση

Συνώνυμα

διαπίδυση
αλληλοδιείσδυση
αλληλοδιάχυση
επικοινωνία
ανταλλαγή

Αντώνυμα

στεγανοποίηση
αποξένωση
αποστασιοποίηση

×