Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ωθώ

Συνώνυμα

σπρώχνω
απομακρύνω
απωθώ
παροτρύνω
παρακινώ
επισπεύδω
εξωθώ
παρωθώ

Αντώνυμα

έλκω
ελκύω
προσελκύω
μαγνητίζω

×