Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ώθηση

Συνώνυμα

προτροπή
παρακίνηση
ενθάρρυνση
επιτάχυνση
προώθηση

Αντώνυμα

απομάκρυνση
αποκοπή
αναχαίτιση
ανακοπή
παρακώλυση

×