Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ψυχωμένος

Συνώνυμα

αντρειωμένος
γενναίος
σθεναρός
ατρόμητος
θαρραλέος
ακατάβλητος
μαχητικός
ηρωικός

Αντώνυμα

δειλός
λιπόψυχος
φοβητσιάρης
άτολμος
αδύναμος
φυγόμαχος
ασθενικός

×