Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ψύχραιμος

Συνώνυμα

ατάραχος
γαλήνιος
φλεγματικός
εγκρατής
νηφάλιος

Αντώνυμα

παράφορος
ασυγκράτητος
θυελλώδης
θυμώδης
ευέξαπτος

×