Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αβρός

Συνώνυμα

απαλός
τρυφερός
κομψός
ευγενικός

Αντώνυμα

αγροίκος
αγενής
τραχύς
σκληρός
σκαιός
στυγνός
βάναυσος
ωμός

×