Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αβλεψία

Συνώνυμα

απροσεξία
αμέλεια
παραδρομή

Αντώνυμα

προσοχή
προσεκτικότητα

τυπογραφική αβλεψία
×