Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αβίαστος

Συνώνυμα

αυθόρμητος
φυσικός
απροσποίητος
πηγαίος ανεπιτήδευτος

Αντώνυμα

εσπευσμένος
βεβιασμένος
πιεσμένος

ο λόγος κυλάει φυσικός και αβίαστος, αβίαστο γέλιο
×