Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αβέβαιος

Συνώνυμα

απροσδιόριστος
αστάθμητος
αμφίβολος
επισφαλής
ρευστός

Αντώνυμα

βέβαιος
σίγουρος
σταθερός
σαφής
σταθερός

αβέβαιο μέλλον, αβέβαιη (πολιτική)κατάσταση
πρόβλεψη
×