Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ακατάπαυ(σ)τος

Συνώνυμα

αδιάκοπος
ασταμάτητος
ακατάσχετος
διαρκής ατέλειωτος
συνεχής

Αντώνυμα

ασυνεχής

ακατάπαυστη πάλη καλού και κακού
φλυαρία
×