Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

ακατάλληλος

Συνώνυμα

αταίριαστος
ανάρμοστος
ανίκανος
άσχετος
ασύμβατος
άστοχος

Αντώνυμα

κατάλληλος
ταιριαστός
ευνοϊκός
προτεινόμενος
απαραίτητος
ακριβής

×