Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αιώνιος

Συνώνυμα

παντοτινός
αθάνατος
διηνεκής
αίδιος
διαρκής
μακρόβιος

Αντώνυμα

εφήμερος
πρόσκαιρος
παροδικός
βραχύβιος
φθαρτός

×