Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αιχμή

Συνώνυμα

ακίδα
μύτη
κορυφή
υπαινιγμός

Αντώνυμα

εφεδρεία
συμπλήρωμα
ύφεση
χαλάρωση
ελάττωση
αραίωση
εξασθένηση
εξάντληση

×