Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αιτιολόγηση

Συνώνυμα

δικαιολόγηση
τεκμηρίωση
δικαιολογία
εξήγηση

Αντώνυμα


αιτιολόγηση ενός φαινομένου
γεγονότος
×