Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

άγνοια

Συνώνυμα

αμάθεια
απειρία
ασχετοσύνη

Αντώνυμα

γνώση
επίγνωση

×