Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αγανακτώ

Συνώνυμα

δυσανασχετώ
δυσαρεστούμαι
δυσφορώ
οργίζομαι

Αντώνυμα

ηρεμώ
συγκρατούμαι
υπομένω
μαλακώνω

×