Συνώνυμα - Αντώνυμα Πήγαινε πίσω

αγαθό
αγαθά

Συνώνυμα

το καλό
τα καλά
τα υπάρχοντα
τα είδη
η αρετή
η ωφέλεια
το κέρδος
η αξία
το ιδανικό

Αντώνυμα

κακό
αμαρτία
δεινό
δεινά
πενία
φτώχια

υλικά
πνευματικά
ηθικά αγαθά, αγαθό της ελευθερίας
της ζωής, καταναλωτικά
, τα αγαθά της δημοκρατίας
της εργασίας
×